Archive for Blog – General

Video Showing a Young Shihan Fujiwara Kenji in Competition

Shihan Fujiwara Kenji is country representative of Kyokushin-kan in USA. He was an uchi deshi under Sosai Mas Oyama for 3 years, and later trained with Soshu Shigeru Oyama in America. Here he can be seen [...]